Warunki i zasady

Warunki i zasady korzystania z witryny

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI I ZASADY PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY.
 

Niniejsza Umowa reguluje sposób korzystania z tej witryny (zwanej zbiorczo „Witryną”) i zostaje zawarta między firmą Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts (zwaną dalej „GOLDEN TULIP”, „my”, „nas” lub „nasz”) a Państwem, w imieniu Państwa i nabywcy, członka lub dostawcy, dla których się Państwo zarejestrowali („Państwo”). Przeglądając, wyświetlając, przesyłając, zapisując strony i/lub w jakikolwiek inny sposób używając Witryny, usług lub funkcji w niej lub przez nią oferowanych oraz/lub treści dostępnych w Witrynie, potwierdzają Państwo, że znają i akceptują wszystkie bez wyjątku przedstawione poniżej warunki i zasady, oraz zrzekają się Państwo prawa do powoływania się na niejasności lub błędy w niniejszej Umowie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo ze wszystkimi bez wyjątku zasadami i warunkami, proszę zaprzestać korzystania z Witryny i bezzwłocznie ją opuścić. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania i usuwania części niniejszych warunków wedle własnego wyłącznego uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. O ile nie zostanie to inaczej zaznaczone, takie zmiany będą wchodziły w życie natychmiast. Dlatego te warunki i zasady należy okresowo sprawdzać pod kątem ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszej Umowie będzie oznaczać ich akceptację. Zalecamy wydrukowanie i zapisanie kopii tej Umowy, ponieważ może się ona co jakiś czas zmieniać.

 

TO JEST WIĄŻĄCA UMOWA PRAWNA, STAN NA 1 STYCZNIA 2006 R.

 

I. WARUNKI I ZASADY OGÓLNE

Firma Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts, jej podmioty zależne i/lub jej odpowiedni dostawcy nie gwarantują przydatności informacji, oprogramowania, produktów ani usług wchodzących w skład tej witryny do jakichkolwiek celów. Umieszczenie w niniejszej witrynie oferty sprzedaży lub oferowanie jakichkolwiek produktów bądź usług nie będzie równoznaczne z ich popieraniem ani rekomendacją przez firmę Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts czy jej podmioty zależne. Firma Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts, jej podmioty zależne i/lub jej odpowiedni dostawcy niniejszym wyłączają wszelkie warunki i gwarancje dotyczące udostępnianych informacji, oprogramowania, produktów i usług, w tym wszelkie dorozumiane warunki i gwarancje przydatności handlowej, gwarancje przydatności do szczególnego celu i gwarancje nienaruszenia prawa.

Firma Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts i jej podmioty zależne nie są związane odpowiedzialnością i nie będą oferować zwrotu pieniędzy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, anulowania, nadkompletu, strajków, skutków działania sił wyższych czy w innych sytuacjach, na które nie mają wpływu. Ponadto nie ponoszą odpowiedzialności za żadne koszty dodatkowe, zaniechania, opóźnienia, zmiany trasy czy działania jakiegokolwiek rządu czy organu władzy.

Firma Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts, jej spółki zależne i/lub jej odpowiedni dostawcy nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub wtórne wynikające z użycia ich witryny internetowej, z opóźnienia w skorzystaniu z witryny bądź niemożności skorzystania z niej czy też z jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów bądź usług oferowanych za pośrednictwem witryny albo w inny sposób wynikające z korzystania z witryny, czy to na podstawie odpowiedzialności umownej, deliktowej, ścisłej czy innej, nawet jeśli firma Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts, jej podmioty zależne i/lub jej odpowiedni dostawcy zostali poinformowani o możliwości powstania szkód. Ze względu na to, że prawodawstwo w niektórych stanach/państwach/jurysdykcjach nie dopuszcza wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć użytkownika.

 

Rezerwacje Prepay and Save są objęte następującymi warunkami:

Rezerwacji Prepay and Save można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem witryny goldentulip.com i wszystkich witryn z nią powiązanych.

Konieczne jest dokonanie przedpłaty. Uiszczona kwota nie podlega zwrotowi (American Express).

Nie ma możliwości wprowadzania zmian w rezerwacji po jej zakończeniu.

Nie można anulować rezerwacji.

 

II. KORZYSTANIE

Witryna jest dostępna tylko dla osób i podmiotów, które mogą w ramach obowiązującego prawa zawierać wiążące umowy. Z zastrzeżeniem ogólności powyższego Witryna i oferowane w jej ramach usługi nie są dostępne dla osób niepełnoletnich. Jeśli nie spełniają Państwo powyższych warunków, proszę opuścić Witrynę i z niej nie korzystać. Za pośrednictwem tej witryny pokój może zarezerwować wyłącznie osoba, która ukończyła 18 (osiemnaście) lat. Osoby, które nie mają ukończonych osiemnastu lat, mogą zwrócić się o pomoc, kontaktując się z hotelami lub centrami obsługi telefonicznej wymienionymi w Witrynie.

Materiały udostępniane w Witrynie lub za jej pośrednictwem są oferowane wyłącznie w celach informacyjnych, a fakt ich prezentowania nie oznacza, że jesteśmy zaangażowani w świadczenie prawnych ani innych profesjonalnych porad czy usług. Informacje zawarte w Witrynie lub udostępniane za jej pośrednictwem pochodzą ze źródeł uważanych za rzetelne i wiarygodne, a my podjęliśmy stosowne kroki w celu zapewnienia rzetelności tych informacji. Niemniej jednak nie składamy żadnych zapewnień ani nie udzielamy żadnej rękojmi co do rzetelności tych informacji. Te materiały zostały przygotowane dla nas przez pracowników zatrudnionych w hotelach oraz innych podmiotach będących nasza własnością, zarządzanych przez nas lub franczyzowych. Franczyzobiorcy i inne podmioty mają pełną kontrolę nad zasadami i procedurami, które wdrażają w swoich hotelach. Publikując te materiały, nie zamierzamy sugerować żadnej interpretacji ani też sprawować nadzoru czy kontroli nad tymi zasadami i procedurami. Ze wszystkich powyższych powodów powinni Państwo skonsultować się ze swoim adwokatem lub innym odpowiednim specjalistą w celu uzyskania porady na temat warunków i zasad niniejszej Umowy i/lub spełnienia jakichkolwiek jej wymogów prawnych.

 

III. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Wszelkie materiały zawarte w Witrynie są chronioną prawem autorskim własnością firmy GOLDEN TULIP lub jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych i/lub licencjodawców zewnętrznych. Żadna treść z Witryny czy jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej, obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez nas bądź przez nasze podmioty stowarzyszone nie może być kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, przesyłana drogą elektroniczną, transmitowana ani w żaden sposób rozprowadzana. Wykorzystanie takich treści w dowolnej innej witrynie internetowej, intranetowej, ekstranetowej czy w dowolnym innym miejscu bądź środowisku komputerowym jest zabronione. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i szata graficzna są naszą własnością. Niedozwolone jest umieszczanie w ramkach naszych znaków towarowych, znaków logo czy innych informacji stanowiących naszą własność (w tym obrazów, tekstów, układu strony czy formularzy) bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody. Nie wolno używać żadnych metatagów ani innych „ukrytych tekstów” zawierających nazwę, znaki handlowe czy inne informacje stanowiące naszą własność bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody.

O ile nie zaznaczono inaczej wszelkie nazwy, znaki logo, znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są własnością firmy Starwood GT Licensing Sarl.

Jeżeli pobiorą Państwo z Witryny dowolne oprogramowanie, wówczas ono, wraz z plikami, zawartymi w nim lub generowanymi przez nie obrazami oraz danymi towarzyszącymi oprogramowaniu (zwane łącznie „Oprogramowaniem”), jest Państwu licencjonowane przez nas lub licencjodawców zewnętrznych wyłącznie do użytku z Witryną. Nie przenosimy na Państwa prawa własności licencji Oprogramowania. Posiadają Państwo nośnik, na którym nagrane jest Oprogramowanie, ale my (lub licencjodawcy zewnętrzni) zachowujemy pełny i całkowity tytuł do Oprogramowania i wszystkie prawa własności intelektualnej do niego. Nie mają Państwo prawa do rozpowszechniania, odsprzedaży, dekompilacji, przetwarzania wstecznego, dezasemblacji czy innego przetwarzania Oprogramowania do postaci czytelnej dla ludzi.

Narzędzie pogodowe wyświetlane na stronie goldentulip.com zapewnione jest przez serwis openweathermap.org, a dostarczone przez ten serwis materiały nie zostały w żaden sposób zmienione.

IV. ZAWARTOŚĆ POWIĄZANA Z WITRYNĄ

Zastrzegamy sobie prawo do oferowania łączy do innych stron, które mogą być dla Państwa interesujące. Udostępniając te łącza, nie wspieramy, rekomendujemy ani nie sponsorujemy tych stron ani materiałów rozprowadzanych przez ich właścicieli. Nie odpowiadamy także za treści, usługi ani inne materiały dostępne w jakichkolwiek innych witrynach lub powiązane z nimi.

Prosimy o zachowanie rozwagi podczas przeglądania stron Internetowych i korzystania z Witryny. Powinni mieć Państwo świadomość, że podczas korzystania z Witryny, mogą Państwo zostać przekierowani do innych stron, które są poza naszą kontrolą. Na stronach Witryny znajdują się łącza, które prowadzą do miejsc znajdujących się poza Witryną. Na przykład kliknięcie banera reklamowego lub wyniku wyszukiwania może w efekcie prowadzić poza Witrynę. Dotyczy to także łączy udostępnianych przez reklamodawców, sponsorów i partnerów dostarczających treści, którzy mogą się posługiwać naszymi znakami logo w ramach umów co-brandingu. Witryny zewnętrzne mogą wysyłać do użytkowników swoje pliki cookie, gromadzić dane, prosić o podanie danych osobowych, a także zawierać informacje, które mogą Państwo uznać za nieodpowiednie lub obraźliwe. Ponadto reklamodawcy ogłaszający się w Witrynie mogą poza naszą kontrolą wysyłać do użytkowników pliki cookie.

Zastrzegamy sobie prawo do blokowania łączy z witryn zewnętrznych do Witryny.

Nie składamy żadnych zapewnień co do treści witryn wymienionych w dowolnym z katalogów Witryny. W rezultacie nie odpowiadamy za rzetelność, trafność, zgodność z prawem autorskim, legalność ani przyzwoitość materiałów zamieszczonych na stronach wymienionych w wynikach wyszukiwania czy w inny sposób powiązanych z Witryną.

 

V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

TRANSMISJE ELEKTRONICZNE, W TYM TE PRZEZ INTERNET, SĄ MEDIUM PUBLICZNYM I KAŻDA FORMA UŻYTKOWANIA TAKIEGO MEDIUM MA RÓWNIEŻ CHARAKTER PUBLICZNY, A NIE PRYWATNY. INFORMACJE ZWIĄZANE Z RZECZONYM UŻYTKOWANIEM LUB WYNIKAJĄCE Z NIEGO SĄ INFORMACJAMI PUBLICZNYMI LUB WŁASNOŚCIĄ PODMIOTÓW GROMADZĄCYCH DANE — NIE SĄ DANYMI OSOBOWYMI ANI INFORMACJAMI PRYWATNYMI.

ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO KORZYSTAĆ ZE STRONY NA WŁASNE RYZYKO. TREŚĆ, USŁUGI I MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE SĄ UDOSTĘPNIANE W ICH OBECNEJ POSTACI („AS IS”) I W MIARĘ ICH DOSTĘPNOŚCI („AS AVAILABLE”), BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH OŚWIADCZEŃ CZY GWARANCJI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE DAJEMY GWARANCJI ANI REKOMENDACJI CO DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI USŁUG, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WITRYNIE LUB NA DOWOLNEJ INNEJ POWIĄZANEJ Z NIĄ STRONIE. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE WYŁĄCZAMY WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, PROJEKTU, RZETELNOŚCI, MOŻLIWOŚCI, ZAKRESU, ODPOWIEDNIOŚCI, KOMPLETNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, POTENCJAŁU I ZGODNOŚCI Z PRAWEM, A TAKŻE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z ZAWARTEJ UMOWY LUB JEJ REALIZACJI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA LUB WCHODZĄCE W JEJ SKŁAD USŁUGI, TREŚCI, MATERIAŁY LUB FUNKCJE BĘDĄ STALE DOSTĘPNE, DZIAŁAJĄCE W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE ANI ŻE STRONA, USŁUGI, TREŚCI, MATERIAŁY LUB SERWERY, ZA POMOCĄ KTÓRYCH SĄ ONE UDOSTĘPNIANE, NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW I ŻE BĘDĄ RZETELNE LUB KOMPLETNE. NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI I NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ CO DO UŻYTKOWANIA ANI WYNIKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, TREŚCI, MATERIAŁÓW, FUNKCJI LUB PRODUKTÓW UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY W ODNIESIENIU DO ICH POPRAWNOŚCI, RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB BRAKU TYCH CECH. PONOSZĄ PAŃSTWO CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNYCH OPERACJI OBSŁUGOWYCH, NAPRAW I POPRAWEK. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE DOPUSZCZAĆ WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW. W razie pociągnięcia nas do odpowiedzialności za szkody związane z rzeczonymi kwestiami wyłącznym i jedynym zadośćuczynieniem przysługującym Państwu będzie zwrot pieniędzy za usługi i produkty, za które Państwo zapłacili odpowiedzialnemu podmiotowi i które nie zostały przez ten podmiot wyświadczone lub dostarczone. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich praw do wnoszenia roszczeń lub wszczynania działań związanych z rzeczonymi kwestiami na jakimkolwiek forum po upływie (1) roku od pierwszego wystąpienia czynu, zdarzenia, sytuacji lub zaniechania, które stanowią podstawę roszczenia lub działania.

Wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za rzetelność, treść lub dostępność informacji znajdujących się na stronach, do których łącza znajdują się w Witrynie lub które zawierają łącza do Witryny. Nie możemy zapewnić satysfakcji użytkownika z produktów lub usług kupionych za pośrednictwem Witryny lub strony zewnętrznej, do której łącze znajduje się w Witrynie lub która zawiera łącza do Witryny albo treści Witryny udostępnianych przez osoby trzecie. Nie rekomendujemy żadnych towarów handlowych ani nie podjęliśmy żadnych kroków w celu potwierdzenia rzetelności lub wiarygodności dowolnych informacji zawartych na rzeczonych stronach lub w treściach udostępnianych przez strony trzecie. Nie składamy żadnych oświadczeń i nie dajemy żadnych gwarancji co do bezpieczeństwa informacji (w tym między innymi danych osobowych i danych kart kredytowych), których podania może zażądać od Państwa strona trzecia. Niniejszym użytkownik nieodwołalnie zrzeka się prawa do występowania wobec Podmiotów chronionych z roszczeniami dotyczącymi rzeczonych stron i treści udostępnianych przez strony trzecie. Zdecydowanie zachęcamy Państwa, aby przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji online lub offline z którąkolwiek z rzeczonych stron trzecich przeprowadzili Państwo wszystkie analizy, jakie uznają za niezbędne lub stosowne.

Podmioty chronione nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, awarie, opóźnienia i problemy związane z działaniem systemów telefonicznych, elektrycznych, elektronicznych, sieci, Internetu, komputerów, sprzętu komputerowego lub oprogramowania ani też za opóźnione, skradzione, nieczytelne, niepełne, zniekształcone, niewłaściwie skierowane, uszkodzone lub dostarczone po terminie wiadomości wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularzy, połączeń, komunikatów lub wpisów ani też za ich bezpieczeństwo.

Podmioty chronione nie ponoszą też odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub nierzetelnych informacji bez względu na to, czy zostało to spowodowane przez użytkowników Internetu, przez dowolny sprzęt lub oprogramowanie mające związek z Witryną lub w niej używane, czy też przez błąd techniczny lub ludzki mogący wystąpić podczas przetwarzania jakichkolwiek informacji związanych z Witryną.

Jeśli zlekceważą Państwo niniejszą Umowę lub będą postępować w sposób nieuczciwy, z zamiarem wyprowadzenia z równowagi, wykorzystywania lub molestowania innej osoby lub grożenia jej albo w inny szkodliwy sposób, możemy — według swojego wyłącznego uznania — zakazać Państwu korzystania z Witryny. Zastrzegamy sobie także prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień według naszego uznania.

Jeśli któraś część Witryny nie będzie działać zgodnie z planem z jakichkolwiek powodów, obejmujących wirusy komputerowe, błędy, niepowołane manipulacje, nieupoważnione interwencje, oszustwa, awarie techniczne i wszelkie inne przyczyny leżące poza uzasadnionym zakresem kontroli GOLDEN TULIP i zakłócające lub wpływające na administrowanie, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub właściwe działanie Witryny, zastrzegamy sobie prawo (ale nie mamy takiego obowiązku), aby według swojego wyłącznego uznania uniemożliwić Państwu i innym uczestnikom, nabywcom lub dostawcom (i wszystkim Państwa oraz ich informacjom) korzystanie z Witryny oraz aby wyłączyć, przerwać, zmodyfikować lub zawiesić Witrynę lub jej dowolną część i unieważnić takie Informacje.

Akceptują też Państwo fakt, że Podmioty chronione nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, straty lub szkody dotyczące Państwa komputera, za przejęcie lub wykorzystanie danych kart kredytowych w związku z użytkowaniem Witryny lub innych powiązanych z nią stron, usług i materiałów ani też za uszkodzenia, straty, roszczenia lub szkody związane z działaniem lub niedziałaniem dowolnej części Witryny na komputerach lub w sieciach wykorzystywanych przez Państwa do komunikowania się z rzeczonymi komputerami lub sieciami.

Jeśli chodzi o zestawienia produktów lub usług udostępnianych przez strony trzecie i łącza do tych produktów i usług, nasza witryna jest platformą umożliwiającą dostawcom sprzedaż produktów i usług (lub zachęcanie do ich zakupu), a kupującym — ich nabywanie. Nie jesteśmy stroną rzeczywistych transakcji między kupującymi a dostawcami. Nie mamy więc kontroli nad jakością, bezpieczeństwem ani legalnością reklamowanych przedmiotów, prawdziwością lub rzetelnością ofert, zdolnością sprzedawców do zawierania transakcji sprzedaży ani zdolnością kupujących do zawierania transakcji zakupu. Nie możemy zagwarantować, że kupujący lub dostawca faktycznie sfinalizują transakcję.

Nie kontrolujemy informacji podawanych przez innych użytkowników i udostępnianych za pośrednictwem Witryny. Mogą Państwo uznać informacje podawane przez innych użytkowników za obraźliwe, szkodliwe, nierzetelne lub wprowadzające w błąd. Dlatego podczas korzystania z Witryny proszę postępować rozważnie. Proszę pamiętać, że istnieje także ryzyko związane z zawieraniem transakcji z osobami innej narodowości, nieletnimi lub podszywającymi się pod kogoś innego.

Choć dążymy do tego, aby opisy produktów zawarte w Witrynie były aktualne i rzetelne, nie składamy żadnych oświadczeń i nie dajemy żadnych gwarancji co do ich rzetelności, kompletności, aktualności czy wiarygodności pod jakimkolwiek względem. Jeśli produkt opisany w Witrynie jest niezgodny z opisem, jedyną formą zadośćuczynienia przysługującą Państwu jest zwrot nieużywanego produktu zgodnie z zasadami zwrotów ustalonymi przez dostawcę.

INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O OCHRONIE TAJEMNICY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (18 U.S.C. 2701-2711): NIE DAJEMY ŻADNEJ GWARANCJI ZACHOWANIA POUFNOŚCI CZY OCHRONY PRYWATNOŚCI KOMUNIKACJI ANI INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB INNEJ POWIĄZANEJ Z NIĄ STRONY INTERNETOWEJ. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OCHRONĘ PRYWATNOŚCI INFORMACJI, ADRESÓW E-MAIL, DANYCH REJESTRACYJNYCH I IDENTYFIKACYJNYCH, PRZESTRZENI DYSKOWEJ, KOMUNIKACJI, INFORMACJI POUFNYCH LUB STANOWIĄCYCH TAJEMNICE HANDLOWE ANI ŻADNYCH INNYCH TREŚCI PRZESYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM SIECI POŁĄCZONYCH Z WITRYNĄ BĄDŹ W INNY SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ PAŃSTWA.

ŻADNE RADY UDZIELONE USTNIE, KORESPONDENCJA ANI INNE INFORMACJE PODANE PRZEZ NAS LUB PODMIOTY CHRONIONE NIE STANOWIĄ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, A UŻYTKOWNICY NIE POWINNI POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH CZY RADACH. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, ABY WEDŁUG SWOJEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA I BEZ UPRZEDZENIA POPRAWIAĆ WSZELKIE BŁĘDY LUB BRAKI W DOWOLNEJ CZĘŚCI WITRYNY ALBO ZABLOKOWAĆ DO NIEJ DOSTĘP DOWOLNYM OSOBOM W DOWOLNYM MOMENCIE. ANI MY, ANI PODMIOTY CHRONIONE NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POLEGANIA PRZEZ PAŃSTWA NA INFORMACJACH PODANYCH W WITRYNIE.

Wyszukiwarka i Katalog to bezpłatne usługi, które mogą być oferowane w połączeniu z Witryną. Ponieważ sieć WWW stale się zmienia, żaden mechanizm wyszukiwania nie może uwzględnić wszystkich dostępnych w danym momencie stron. Dlatego wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za treść lub dostępność informacji zawartych w indeksach wyszukiwania bądź katalogach oferowanych w powiązaniu z Witryną.

W witrynie mogą zdarzyć się niedociągnięcia techniczne lub braki i błędy typograficzne. Firma Golden Tulip nie odpowiada za żadne błędy typograficzne, fotograficzne, techniczne lub dotyczące cen (w tym między innymi błędnie podane ceny pokoi hotelowych) znajdujące się w Witrynie. Firma Golden Tulip zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmian, poprawek i/lub ulepszeń Witryny oraz opisanych w niej produktów i programów.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany rezerwacji w przypadku, gdy ujawnione zostanie oszukańcze lub niewłaściwe postępowanie klienta bądź w innych okolicznościach, w których doszło do ujawnienia pomyłek lub błędów w rezerwacjach albo okazało się, że są one wynikiem pomyłki lub błędu.

Zastrzegamy sobie prawo do decydowania, czy roszczenia dotyczące naszej Najlepszej dostępnej ceny są zasadne i spełniają wszystkie określone wymagania oraz warunki i zasady programu. Wszystkie roszczenia zostaną zweryfikowane i potwierdzone. Jeśli roszczenie zostanie uznane za zasadne, zostanie rozpatrzone zgodnie z warunkami i zasadami programu.

Kanały RSS

Firma Golden Tulip oferuje Państwu możliwość subskrybowania naszych kanałów RSS. Podczas subskrypcji naszych kanałów RSS także obowiązują warunki i zasady przedstawione w niniejszym dokumencie.

 

VI. ZADOŚĆUCZYNIENIE

Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz za wszystkie działania podejmowane przy jego użyciu. Niniejszym zobowiązują się Państwo zabezpieczyć i zwolnić nas, nasze hotele i każdego z naszych i ich właścicieli, partnerów, podmiotów stowarzyszonych, franczyzobiorców oraz ich kadrę kierowniczą, dyrekcję, przedstawicieli, kontrahentów, podwykonawców, gości, odwiedzających, licencjobiorców, osoby zaproszone, osoby korzystające z zezwoleń i pracowników (zwanych zbiorczo „Podmiotami chronionymi”) z odpowiedzialności za wszelkie domniemania, żądania, roszczenia, zobowiązania, szkody, kary, grzywny i koszty dowolnej natury (w tym uzasadnione honoraria adwokackie), bez względu na to, czy wynikają ze śmierci lub obrażenia ciała osoby czy ze straty lub szkody dotyczącej majątku (zwane zbiorczo „Roszczeniami”), mające związek z niniejszą Umową, usługami lub produktami udostępnianymi Państwu za pośrednictwem Witryny albo z powiązanym z nimi dowolnym działaniem lub zaniechaniem, bez względu na to, czy wynikło ono z zaniedbania po stronie firmy GOLDEN TULIP albo przedstawiciela lub pracownika Podmiotów chronionych (z wyjątkiem zakresu, w którym nie pozwala na to obowiązujące prawo); a także za Roszczenia związane z naruszeniem przez użytkownika cudzych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw artysty, prawa moralnego, prawa do prywatności, prawa do ochrony wizerunku lub innych praw ochrony własności intelektualnej. W razie wystąpienia z Roszczeniem lub podjęciu przeciwko Podmiotom chronionym działania lub postępowania związanego z niniejszą Umową dany Podmiot chroniony może, z uzasadnionym wyprzedzeniem, zażądać od Państwa i na Państwa koszt obrony Roszczenia albo działania lub postępowania i zatrudnienia w tym celu doradcy, który musi zostać wcześniej zaakceptowany na piśmie przez dany Podmiot chroniony, przy czym taką zgodę uznaje się za wydaną na mocy niniejszej Umowy, jeśli rzeczony doradca występuje w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego zaangażowanego do obrony roszczenia lub reprezentowania Państwa w prowadzonym postępowaniu. Mają Państwo obowiązek współpracować z nami przy obronie Roszczenia. Zastrzegamy sobie prawo, aby — na własny koszt — przejąć wyłączne prawo do obrony i kontroli we wszelkich sprawach, które w innym przypadku wymagałyby zadośćuczynienia z Państwa strony.

 

VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNEJ SYTUACJI, W TYM MIĘDZY INNYMI W RAZIE ZANIEDBANIA, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZT OCHRONY ODSZKODOWAWCZEJ ANI SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE, WTÓRNE LUB DOMNIEMANE, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA WITRYNY LUB JEJ USŁUG I FUNKCJI; Z DOSTĘPU LUB BRAKU DOSTĘPU DO WITRYNY LUB Z POLEGANIA PRZEZ PAŃSTWA NA STRONIE LUB DOSTĘPNYCH NA NIEJ USŁUGACH, TREŚCIACH, MATERIAŁACH LUB FUNKCJACH; ZE ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA USŁUG ALBO Z UDOSTĘPNIENIA LUB NIEUDOSTĘPNIENIA INFORMACJI ANI TEŻ ZA ŻADNEGO RODZAJU SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWIADOMIONO NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, I BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM ZANIECHANIE). PONADTO NIE MAMY OBOWIĄZKU AKTUALIZOWANIA STRONY ANI JEJ ZAWARTOŚCI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE DOPUSZCZAĆ OGRANICZANIA LUB WYŁĄCZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE WIĘC PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PAŃSTWA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY DO WNIESIENIA POWÓDZTWA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ CZY DELIKTOWEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI Z ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNÓW), NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ PAŃSTWA ZA DOSTĘP DO STRONY. JEŚLI SĄ PAŃSTWO NIEZADOWOLENI Z WITRYNY LUB POWIĄZANYCH Z NIĄ PRODUKTÓW, USŁUG, CZŁONKÓW, DOSTAWCÓW I (LUB) KUPUJĄCYCH, WYŁĄCZNYM I JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM PAŃSTWU ZADOŚĆUCZYNIENIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I WYPOWIEDZENIE NINIEJSZEJ UMOWY ZGODNIE Z JEJ WARUNKAMI.